Profiel Johan Kloosterboer

Na een agrarische opleiding en de studie Bosbouw en Cultuurtechniek volgt Johan Kloosterboer de opleiding Makelaardij. Intussen is hij werkzaam als projectleider bij de Heidemij. Daar houdt hij zich onder meer bezig met de aanleg van sportvelden en woonwijken.
In 1983 wordt Johan beëedigd als makelaar. Vanaf datzelfde jaar runt hij een eigen melkveehouderijbedrijf aan de Velsdijk in het Sallandse dorp Wesepe. In 1996 maakt de melkveehouderij plaats voor jongvee opfok en vormt de agrarische makelaardij de hoofdactiviteit.

Met name aan-/verkoop en taxaties van agrarische objecten en productierechten behoren - samen met advisering op dat gebied -  tot de taak van Johan. Ons kantoor houdt zich ook bezig met het omvormen van agrarische objecten naar een andere bestemming.

Johan Kloosterboer is beëdigd makelaar en Register Makelaar Taxateur (RMT).
Hij is ingeschreven door Stichting Vastgoed Cert. te Rotterdam onder registratienummer:

Register landelijk vastgoed: V082616285
En bij het NRVT onder registratienummer: RT384018281


Profiel Wolter Kloosterboer

Na de opleiding Ruimtelijke Ordening & Planologie met specialisatie Landelijk gebied heeft Wolter zich nader verdiept in het landelijk vastgoed via de Makelaardij opleiding van de Agrarische Hogeschool in Dronten. Na het afstuderen is hij 10 jaar werkzaam geweest als vastgoed deskundige bij de Rijksoverheid. Vanaf 2012 werkt hij mee ter ondersteuning van Johan bij de Agrarische Makelaardij J.W. Kloosterboer. Sinds 2014 is Wolter zelfstandig gecertificeerd als makelaar/taxateur bij de Stichting Vastgoedcert en later ook via het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT).

Als beëdigd Rentmeester NVR (Nederlandse Vereniging van Rentmeesters) heeft Wolter naast zijn werkzaamheden die hij voor de makelaardij verricht ook een eigen adviesbureau, J.W. Kloosterboer Advisering. Via J.W. Kloosterboer Advisering adviseert hij onder meer rondom onteigeningsvraagstukken/procedures, schade- en nadeelcompensatieregelingen en grondverwervingsopgaven in het kader van diverse overheidsdoelen.

Vanaf 1 januari 2019 is Wolter toegetreden als mede-eigenaar van Agrarische Makelaardij J.W. Kloosterboer. De werkzaamheden die hij verricht vanuit de makelaardij zijn met name gericht op advisering en het uitvoeren van taxatiewerkzaamheden. Als grondzakendeskundige ligt zijn passie bij het tot stand brengen van pragmatische oplossingen, waardoor bijgedragen wordt aan een toekomstbestendig landelijk gebied.

Vastgoedcert: Kamer Landelijk Vastgoed (V303346158)
NRVT: Kamer Landelijk en Agrarisch Vastgoed (RT590858576)